รองแม่ทัพภาค2 สั่งคุมเข้มยาเสพติด-สินค้าหนีภาษี-แรงงานต่างด้าว ตามแนวชายแดน

⠀⠀⠀วันที่ 19 พ.ย. 63 ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 234 มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พล.ต.กิตติศักดิ์ บุญพระ รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานความมั่นคง ประกอบด้วย ตำรวจ ทหาร นรข. เพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงวันหยุดยาว 4 วัน และมีการเปลี่ยนถ่ายกำลังพล ที่ดูแลป้องกันการลักลอบการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน โดยเฉพาะปัญหาการลักลอบขนส่งยาเสพติด การลักลอบขนส่งสินค้าเกษตรหนีภาษี รวมถึงแรงงานต่างด้าว
นอกจากนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ยังกำชับเรื่องแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 และเน้นย้ำเรื่องยาเสพติดข้ามชาติ ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้มงวด ตรวจสอบ ทุกช่องทาง ไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมายทุกชนิด ตลอดจนยาเสพติด แรงงานต่างด้าว จากนั้นได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ หน้าที่ตามแนวชายแดนจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร ก่อนจะเดินทางกลับ

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/ภาพข่าว วิเศษ ใวยวัฒน์ (ช.น้อย)/ประสาน

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ รายงาน