ประธานใหญ่ องค์การสืบสวนการทุจริต FIO พาคณะกรรมการภาคตะวันตก ลงสำรวจถนน (แม่น้ำในฤดูฝน)

“ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งสุดท้ายของฐานราก”
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

⠀⠀⠀นายกุญช์ชาญ นิ่มนวล รอง ผอ. FIO จังหวัดราชบุรี ได้พา ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานกรรมการบริหาร องค์การสืบสวนการทุจริต และคณะกรรมการ ภาคตะวันตก ลงพื้นที่ดูถนนตามการร้องทุกข์ของชาวบ้าน หมู่ที่ 3 และ 7 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
สืบเนื่องด้วยก่อนหน้านี้ชาวบ้านหมู่ดังกล่าว ได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ มายัง องค์การสืบสวนการทุจริต FIO และ ทางประธานองค์การฯ ได้ทำหนังสือมอบหมายให้ ผอ. FIO จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่และเข้าพบหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของพื้นที่ และชาวบ้านหมู่ดังกล่าว

⠀⠀⠀สรุปผลครั้งนั้น ทาง อบต.แก้มอ้น โดยปลัด อบต. แก้มอ้น ได้รับปากว่าจะจัดสรรงบประมาณปี 2564 มาทำถนนให้กับชาวบ้านหมู่ดังกล่าว เป็นระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร และทาง อบต.แก้มอ้น ได้ประสานไปยังกรมทางหลวงชนบท เพื่อของบประมาณสนับสนุน และทางกรมทางหลวงชนบท ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจระยะทางทั้งหมด 3 กิโลเมตรกว่า ๆ และได้แจ้งชาวบ้านหมู่ดังกล่าวแล้วว่า จะจัดสรรงบประมาณมาทำถนนให้ทั้งเส้น ในปีงบประมาณ 2564 นี้

⠀⠀⠀ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเลย และชาวบ้านหมู่ดังกล่าว ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ก็จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพราะเป็นดินทราย

⠀⠀⠀ในโอกาสที่ท่านดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานกรรมการบริหารองค์การสืบสวนการทุจริต ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน หมู่ที่ 3 และ 7 ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ได้ฝากถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณมาสร้างถนนให้ชาวบ้านหมู่ดังกล่าวโดยเร็ว เพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมาก

⠀⠀⠀ด๊อกเตอร์บ้านนอก ได้กล่าวว่า นี้เป็นการสะท้อนให้เห็นการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลทุกยุค ทุกสมัย ที่มีการจัดสรรงบพัฒนาประมาณ 10% มาให้ชาวฐานรากที่เป็นประชากร 90% ของประเทศ จึงไม่แปลกครับที่ชาวฐานรากยังลำบากมากขนาดนี้ คงเป็นหน้าที่ของ FIO ต่อไปในการเป็นที่พึ่งให้กับชาวฐานราก

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

กุญช์ชาญ นิ่มนวล รองผอ. FIO ราชบุรี คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ FIO : ภาพ / ข่าว

สำนักข่าว FIO NEWS : รายงาน