ผู้ว่ามุกดาหารบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนอย่างรวดเร็วตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

⠀⠀⠀เมื่อวันนี้ (3 พ.ย. 2563 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่ บ้านมะนาว หมู่ 2 ตำบลพังแดง อ.ดงหลวง เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับการร้องเรียนจาก อบต.พังแดงกรณี สะพานไม้ข้ามลำห้วยบางทราย ณ บ้านมะนาว หมูที่ 2 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ตอม่อสะพานได้ทรุดตัวทำให้สะพานชำรุด ซึ่งเป็นผลกระทบจากพายุและฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ ประชาชนไม่สามารถสัญจรไป – มา และขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้
ซึ่งทางจังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารได้ประสานขอความร่วมมือจากศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร โดย นายพิทยา กุดหอม ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร พร้อมทีมงาน ได้เข้ามาดำเนินการร่วมกับ อบต.พังแดง และชาวบ้านในพื้นที่ ติดตั้งสะพานเบลีย์ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563 จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ช่วยให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้ตามปกติ

⠀⠀⠀นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ปัญหาความเดือดร้อนและการบริการประชาชนเป็นเรื่องที่จังหวัดให้ความสำคัญและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร/ภาพข่าว

อภิชาติ สายชมภู/ประสาน

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน