สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านคำสร้อย

⠀⠀⠀วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายสมพร แปไธสง รองศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร รักษาการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายศรายุทธ วังตะฮาต ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล ดร.มาลินี กลางประพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมการประเมิน และมีคณะกรรมการประเมิน ได้แก่ ดร.ประภาส ไชยมี รอง.ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารประธานกรรมการ ดร.ชาติชาย ก่อคุณ ผอ.โรงเรียนมุกดาลัย/รองประธานกรรมการ นางกอบจิตต์ อุ่นชัย ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการ จ.มุกดาหาร และคณะร่วมประเมินและให้ข้อชี้แนะ โดยมีนางบุณย์ฉาย ประธรรมสานต์ ประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายกานต์ นักลำ ผอ.โรงเรียนบ้านคำสร้อย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

วิเศษ ใวยวัฒน์
อภิชาติ สายชมภู/ภาพข่าว

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน