สิ้นสุดการรับสมัครรับเลือกตั้ง นายกฯและสมาชิก อบจ.มุกดาหาร

⠀⠀⠀ซึ่งนับจากวันแรก(2 พฤศจิกายน 2563)จนถึงวันสุดท้าย(6 พฤศจิกายน 2563)บรรยากาศคึกคักมีผู้สมัครเลือกตั้งจากหลายพรรคการเมือง ในขณะที่ผู้สนับสนุนที่มารอให้กำลังใจต่างส่งเสียงเมื่อทราบหมายเลขที่ใช้สำหรับการหาเสียงของผู้สมัครของตัวเอง พร้อมทั้งมีการเตรียมรถแห่และดอกไม้มาให้กำลังใจ ตลอดระยะเวลาการรับสมัคร โดยกำหนดเปิดรับสมัคร พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ เวลา 08.30-16.30 น.ของวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 3563 จังหวัดมุกดาหาร ตั้งจุดรับสมัคร ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย 24 เขตเลือกตั้ง และเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้ 1 คน และสมาชิกองค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัด ได้ 24 คน โดยครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้บริหารการเลือกตั้ง ในการกำกับดูแลของ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัด ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้าน ทั้งอุปกรณ์และบุคลากร อย่างเต็มที่ทุกอำเภอ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และในวันนี้ 6 พฤศจิกายน 2563 เป็นการรับสมัครวันสุดท้ายและมีผู้สมัคร นายก.อบจ. จำนวน 5 คน และ ส.อบจ. จำนวน 74 คน (รายชื่อตามภาพ)

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

ข้อมูล:สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร

อภิชาติ สายชมภู/ข่าว

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน