สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – มุกดาหารได้งบขุดบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้งแก่เกษตรกร30บ่อ

          เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นางวิลาวรรณ ศรีสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหารและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร ได้ยื่นข้อเสนอขอบ่อบาดาลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร เมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา

“ขอขอบคุณนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ที่พึงเห็นความสำคัญแก่กลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆหน่วย และทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อนุมัติงบประมาณปี 2562 จำนวน 30 บ่อ ให้กับกลุ่มเกษตกรที่ประสบปัญหาในครั้งนี้ด้วย” นางวิลาวรรณ กล่าว…

อภิชาติ สายชมภู ผอ.เบาะแสนิวส์ /ทีมข่าวสำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – ภาพ/ข่าว

วิศิษฎ์ กลั่นเขียว  ทีมข่าวเฉพาะกิจเบาะแสตระเวนข่าว – ประสาน

เบิร์ด…สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – ทีมข่าวเบาะแสนิวส์ – ทีมข่าวเบาะแสตระเวนข่าว – ทีมข่าวเบาะแสเฉพาะกิจ – นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก – นสพ.สะกิดข่าว,SSK NEWS.TV ONLINE /รายงาน

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์