สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตและดวงตาที่เขาค้อ

          เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ นางลัดดา รุ่งเรือง รองนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยนายธนะกิจ โพธิ์ศรี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ หัวหน้างานธนาคารเลือด โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่ นักเรียน และประชาชน ให้ความสนใจ เป็นจำนวนมาก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  2.เพื่อปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องการเสียสละ  3.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน ให้ร่วมกิจกรรม  4.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)  5.เพื่อกระตุ้นศรัทธาครู ผู้ปกครอง นักเรียน และหน่วยงานในชุมชน ด้วยการทำบุญ โดยการบริจาคโลหิตและดวงตา ทั้งนี้ มีนายแพทย์ธีรพจน์ พักน้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิตและดวงตาในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการออกหน่วยรับบริจาคในครั้งนี้ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิตจำนวน 93 ราย 37,200 ชีชี
บริจาคดวงตาจำนวน 2 ราย
บริจาคอวัยวะจำนวน 2 ราย
บริจาคร่างกายจำนวน – ราย

จากนั้น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบเงินสด ให้แก่ชาวบ้านตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากได้ทำเรื่องขอความอนุเคราะห์มาทางเหล่ากาชาด ว่ากำเนิดบุตรแฝด ทำให้น้ำนมไม่เพียงพอให้บุตร อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็กในอนาคต เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท…

 

นางสาวพรพรรณ ดวงบัณฑิต ทีมข่าวเฉพาะกิจ /ภาพ-ข่าว

วิศิษฎ์ กลั่นเขียว – มนัส ช้างแก้ว /ทีมข่าวเฉพาะกิจเบาะแสตระเวนข่าว – ประสาน

เบิร์ด…สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – ทีมข่าวเบาะแสนิวส์ – ทีมข่าวเบาะแสตระเวนข่าว – ทีมข่าวเบาะแสเฉพาะกิจ – นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก – นสพ.สะกิดข่าว,SSK NEWS.TV ONLINE /รายงาน

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์