FIO. รองประธานภาค6​ นำทีมงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส

⠀⠀⠀เมื่อวันที่ 14 ต.ค.​ 2563 องค์การสืบสวนการทุจริต (FIO.)​ นำโดย นายชุมพล ลิขิต รองประธานภาค 6
นางวันเพ็ญ โพธิ์ทอง
รอง ผอ.จังหวัด​ ฝ่ายผู้ด้อยโอกาส นางพรทิพย์ สายทอง​ ผช.ผอ.จังหวัด​ ฝ่ายช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส​ นางดาวรุ่ง หนูช่างสิงห์
ผช.ผอ.จังหวัด ฝ่ายช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส​ นายภพพงศ์ จันทร์ตา
รอง ผอ.จังหวัด ฝ่ายสืบสวน
นายนิพนธ์ เจริญวงศ์มิตร
และรอง ผอ.จังหวัด ฝ่ายปฏิบัติการ

⠀⠀⠀ได้ทำการสำรวจพื้นที่ พบผู้ด้อยโอกาส จำนวน 4 ครอบครัว ได้แก่
1,นายฉงน นิยมประสิทธิ์ อายุ 85 ปี นางนกเล็ก อินทรสุข อายุ 82 ปี ไม่มีบ้านเลขที่ ถ.ประชาสิทธิ์
2,น.ส.เพ็ญนภา กิ่งพยอม อายุ 29 ปี บ้านเลขที่ 42/25 ถ.เพชรพัฒนา
3,นายสัมฤทธิ์ สีนาค นางมล พึ่งสุข อายุ 75 ปี บ้านเลขที่ 22/1 ถ.สันติสุข
4,นางทอง ทิมวงษ์ อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 35/2 ถ.ประชาสิทธิ์

⠀⠀⠀ทั้งนี้​ ทราบว่าผู้ป่วยติดเตียง พิการซ้ำซ้อน มีความต้องการอะไรบ้าง​ ซึ่งทางคณะทีมงาน FIO.ได้รับเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว​ และจะเร่งดำเนินการ​ นำเรื่องเข้าสู่คณะทำงานระดับจังหวัด เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป

สำหรับรายที่ 1,2 และ 3 ต้องช่วยเหลือเร่งด่วนที่สุด)

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

ทีมข่าว FIO. เพชรบูรณ์ -​ ภาพ/ข่าว

สำนักข่าว​ FIO.​NEWS.- รายงาน