อำเภอหนองสูงจัดการแข่งขันเรือพายสมโภชองค์กฐินวัดไตรภูมิ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายปิยณัฐ นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง นายประพันธ์ ืคนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายดุสิต กลางประพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เขตอำเภอหนองสูง พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมเปิดงานการแข่งขันเรือพายสมโภชน์องค์กฐินวัดไตรภูมิประจําปี 2563 ณ น่านน้ำหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การแข่งขันเรือพายประจำปีในครั้งนี้ทางอำเภอหนองสูงร่วมกับสมาคมกีฬาหนองสูง ทีมงานบัลลังก์ไม้งูเหลือมปลาดาว กลุ่มคนรักเมืองหนองสูง เป็นเจ้าภาพงานในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานมรดกวัฒนธรรมทางสายน้ำบนพื้นฐานความสามัคคีพร้อมเพียง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชนเมืองหนองสูง ซึ่งได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษเมืองหนองสูงจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลานานกว่า 38 ปีพร้อมถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป โดยในการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมเรือที่เข้าร่วมการแข่งขัน 2 ประเภทได้แก่ประเภท 8 ฝีพายจำนวน 8 ทีมประเภท 12 ฝีพายจำนวน 6 ทีม…

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/ภาพ-ข่าว
อภิชาติ สายชมภู/ประสาน

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน