ผู้ว่าฯมุกดาหาร ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านมะนาว อ.ดงหลวง หลังถูกพายุถล่มฝนตกสะสมจนสะพานชำรุด

⠀⠀⠀วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัด ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุระดับ 3 (พายุโซนร้อน) “นังกา” ที่ บ้านมะนาว ม.2 ตำบลพังแดง อ.ดงหลวง

⠀⠀⠀โดยมีนายชัชวาลย์ ทองชน นายอำเภอดงหลวง และนายจิตรกรรม เชื้อคำฮด นายก อบต.พังแดง รายงานความเสียหายจากผลกระทบพายุระดับ 3 (โซนร้อน) นังกา ทำให้น้ำในลำห้วยบางทรายไหลแรงกัดเซาะสะพาน บริเวณบ้านมะนาวหมู่ 2 ตำบลพังแดง ทำให้ตอหม้อสะพานชำรุด พื้นสะพาดทรุด ไม่สามารถสัญจรไปมาและขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้

⠀⠀⠀นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า ทางจังหวัดได้ประสานศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนครโดยนายพิทยา กุดหอม ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร ได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย โดยในสัปดาห์หน้าจะนำสะพานเบลีย์ ความยาว 30 เมตร รับน้ำหนักได้ 6 ตัน มาติดตั้งชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ ส่วนในระยะยาว จังหวัดมุกดาหารจะจัดหางบประมาณ เพื่อก่อสร้างสะพานที่มีความแข็งแรงต่อไป
ซึ่งบ้านมะนาว ม.2 มีประชากร 305 ครัวเรือน มีพื้นที่ทำการเกษตร ได้แก่ ข้าว มันสัมปะหลัง และยางพารา รวม 4300 ไร่ รายได้เฉลี่ย ครัวเรือนละ 30,000.บาท/ปี

⠀⠀⠀ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน ที่มาร่วมต้อนรับ และฝากให้ชาวบ้านช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และหากพื้นที่ไหนประสบความเดือดร้อนให้แจ้ง อบต ในพื้นที่ เพื่อประสานความช่วยเหลือต่อไป

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร/ข้อมูล

อภิชาติ สายชมภู/ประสาน

สำนักข่าวมุกดาการทูเดย์/รายงาน