กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคำสร้อย รับมอบเกียรติบัตร

⠀⠀⠀นายอภิชาติ สายชมภู รอง.ผอ.FIO จ.มุกดาหาร/กรรมการสถานศึกษา และนางบุณย์ฉาย ประธรรมสาร ที่ปรึกษา รอง.ผอ.FIO จ.มุกดาหาร/ประธานกรรมการสถานศึกษา พร้อมคณะกรรมการฯฝ่ายต่างๆ ร่วมประชุมคณะกรรมการฯโดยมีวาระการประชุมสำคัญคือเรื่องการรับการประเมินโครงการพัฒนาหลัก เศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีชีวิต และสถานศึกษาพอเพียง ซึ่งโรงเรียนจะรับการประเมินในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่จะถึงนี้โดยมีนายกานต์ นักลำ ผอ. โรงเรียนบ้านคำสร้อย/กรรมการเเละเลขานุการ ร่วมประชุมและมอบใบเกียรติบัตร”เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำสร้อย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เกิดประโยชน์ดียิ่งต่อราชการ” ซึ่งออกโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยนาย มารุต อุปนิสากร ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

อภิชาติ สายชมภู/ภาพข่าว

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน