อบจ.มุกดาหาร มอบเคมีภัณฑ์(ทรายอะเบท)ให้ สสจ.มุกดาหาร

⠀⠀⠀มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมในพิธีมอบเคมีภัณฑ์ (ทรายอะเบท) ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายธัชชัย ใจคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ มารับมอบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร (กองช่าง) เพื่อเป็นการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก ซึ่งคาดว่าจะเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในปี 2563 จังหวัดมุกดาหารได้รับรายงานพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 จำนวน 325 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 93.00 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งสูงกว่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้ให้การสนับสนุนเคมีภัณฑ์ (ทรายอะเบท) จำนวน 5,800 กล่อง เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกและให้การป้องกันควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/ภาพข่าว วิเศษ ใวยวัฒน์ (ช.น้อย)รายงาน