การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร บูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตัด ริดรอนกิ่งไม้

⠀⠀⠀เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายสุริย์ เปี่ยมงาม ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร บูรณาการร่วมกับนางมัลลิกา โภคสวัสด้์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมุกดาหารในการตัด ริดรอนกิ่งไม้ พร้อมการจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ตัด ผู้จัดระเบียบ เทศบาลเมืองมุกดาหารเป็นผู้ดูแลการจราจร และจัดเก็บ ซึ่งจะดำเนินการในบริเวณถนนดำรงมุกดา ช่วงซอยออกมาจากโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

⠀⠀⠀นายสุริย์ เปี่ยมงาม ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารทำการบูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองมุกดาหาร ในการดำเนินการตัด ริดรอนกิ่งไม้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชน เสริมความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า และทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามแก่ผู้พบเห็น ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ติชม คำแนะนำ เพื่อนำมาปรับปรุงให้บริการ สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนชาวมุกดาหาร…

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร /ภาพ-ข่าว
วิเศษ​ ใวยวัฒน์ (ช.น้อย)/รายงาน