มุกดาหารจัดโครงการ“จิตอาสา บริจาคโลหิต Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”

⠀⠀⠀วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
มอบหมายให้ นางสมจิตร์ สร้อยสำโรง ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยมีนางกัลยากร สุขสานต์ ผอ.FIO จ.มุกดาหาร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิตโลหิต Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” พร้อมด้วย ผู้บริหาร บริษัท สหเรือง จำกัด ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต

  1. ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 57 ราย คิดเป็น ปริมาณโลหิต 17,100 ซีซี
  2. บริจาคดวงตา 8 ราย
  3. บริจาคอวัยวะ 8 ราย

⠀⠀⠀ณ ลานอเนกประสงค์ บริษัทสหเรืองจำกัด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร…

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

อภิชาติ สายชมภู/ข่าว

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน