ผวภ.วิมล​ คชินทักษ ผู้ว่าการภาคโรตารีสากล ปีบริหาร 2563 -​ 2564 เยี่ยมสโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร

⠀⠀⠀วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ผวภ.3340 โรตารีสากล ปีบริหาร 2563-2564 ท่านวิมล คชินทัษะ และสุภาพบุรุษ สุรชัย คชินทักษ เยี่ยมและร่วมประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานกับมิตรโรแทเรียน สโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร นย.พรรณี นาเมืองรักษ์ พร้อมติดเข็มสมาชิกใหม่ 3 ท่าน

1.รทร.ศิริลักษณ์ คำจันทร์
2.รทร.จลิตา เลขาโสภณ
3.รทร.เพ็ญศรี เสงี่ยมศักดิ์

⠀⠀⠀และแสดงความยินดีมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการ “ROTARY LOVE CHAIN ” คนดีศรีสังคม 2 ท่าน​ คุณพรพัฏ วิริยะพันธ์ กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล และ คุณรัฐพล ปิติพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดนพผดุง
มิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีเมืองมุกดาหารร่วมบริจาคเงิน EREY 2 ท่าน​ นย.พรรณี นาเมืองรักษ์ และ อน.คำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร

⠀⠀⠀วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ผวภ.3340 โรตารีสากล ปีบริหาร 2563 -2564 ท่านวิมล คชินทักษ และสุภาพบุรุษ สุรชัย คชินทักษะ ร่วมกับสโมสรโรตารีเมืองมุกดาหาร นย.พรรณี นาเมืองรักษ์ ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์การเรียนอีกทั้งสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนม่วยสพป.มุกดาหาร