FIO ซับน้ำตาพี่น้องชาวฐานรากโคราช จากภัยน้ำท่วม

⠀⠀⠀”ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งสุดท้ายของชาวฐานราก” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานกรรมการบริหารองค์การสืบสวนการทุจริต FIO และทีมงานประกอบด้วย คุณหญิง จารุจันทร์ ยะสุตา หัวหน้าทีมเลขาฯประธาน นายเกียรติศักดิ์ มูลสาร รองประธาน FIO ด้านความมั่นคงองค์การ น.ส.ธาดาพร ศิริโยธา รองประธาน FIO ด้านข้อมูล และ น.ส.เสาวลักษณ์ ราชสีห์ ทีมงานเลขาประธาน FIO ได้รวมพลังกับ FIO ภาค 3 โดยเฉพาะเจ้าภาพคณะกรรมการ FIO โคราช และเพื่อนบ้าน FIO บุรีรัมย์ ประกอบด้วย

⠀⠀⠀1.พันโทพิษณุ ประจิตร ผู้อำนวยการจังหวัดนครราชสีมา/กรรมการ FIO ภาค3 ⠀⠀⠀

⠀⠀⠀2.จ.ส.อ.สุดเขต​ ดอนจังหรีด​ รอง​ ผอ.จังหวัดนครราชสีมา
⠀⠀⠀3.นายพรธิศักดิ์​ รองพล​ รอง​ผอ.จังหวัดนครราชสีมา
⠀⠀⠀4.นายบุญเรือง​ โฉมงาม​ รอง​ ผอ.จังหวัดบุรีรัมย์5.นายบัญญัติ​ ทุมมี​ ผอ.อำเภอชุมพวง
⠀⠀⠀6.นายพาสกร​ บุญญพาพงษ์​ รอง​ผอ.อ.จักราช
⠀⠀⠀7.น.ส.จุฬารัตน์​ ผิวอ่อน​ ผช.เลขา​ อ.จักราช
⠀⠀⠀8.นายวสันต์​ นามโคตร​ ผอ.อ.หนองกี่​ จ.บุรีรัมย์
⠀⠀⠀9.นางสมประสงค์ อมรวงสกุล ผอ.อ.สูงเนิน
⠀⠀⠀10.นายเด่น เครือบสูงเนิน รอง ผอ.อ.สูงเนิน
⠀⠀⠀11.นาย กนธี ศิริพงศ์ เลขานุการ อ.สูงเนิน

⠀⠀⠀ทั้งหมดได้แสดงพลังลงพื้นที่มอบสิ่งของที่มีพี่น้อง FIO ทั่วประเทศร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ และซับน้ำตา ให้กับชาวฐานรากใน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เนื่องจากการปล่อยมวลน้ำจากเขื่อน มวลน้ำได้ท่วมในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติมาประมาณ 4 วัน ชาวฐานรากได้รับผลกระทบนับพันครอบครัว บางจุดมีน้ำท่วมสูงเกือบ 2 เมตร

⠀⠀⠀ด๊อกเตอร์บ้านนอก กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ยุทธศาสตร์ของ FIO ที่เดินตามแนวทางของ “ก้องภพ โมเดล” เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวฐานราก เพื่อเป็นฐานรากที่มั่นคงให้กับประเทศไทย

⠀⠀⠀ดังนั้นทุกเรื่อง ที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของชาวฐานราก จึงเป็นยุทธศาสตร์ของ “ด๊อกเตอร์บ้านนอก” ทั้งนั้น พวกเราชาว FIO ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มีความสุขมาก เห็นรอยยิ้ม คำขอบคุณ และคำอวยพร จากพี่น้องชาวฐานราก ทำให้ทุกคนมีความสุขและเป็นกำลังใจที่พวกเรา FIO จะช่วยชาวฐานรากต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง…

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

สํานักข่าว FIO.​ NEWS​ – รายงาน