องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านเหล่า จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง ภูผาซานมินิมาราธอน 2020 ครั้งที่ 1”

⠀⠀⠀เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 05.09 น. นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอคำชะอีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม”เดิน-วิ่งการกุศล ภูผาซานมินิมาราธอนครั้งที่ 1″ ณ.โรงเรียนบ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายล้อม คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า กล่าววัตถุประสงค์ในกิจกรรมครั้งนี้และมีนักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 838 คน

⠀⠀⠀เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมงานประเพณี วิถีชีวิตของชาวตำบลบ้านเหล่า เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในตำบลบ้านเหล่า จึงจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ภูผาซานครั้งที่ 1 ขึ้น และ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ประเภท Fun Run ระยะทาง 4 กิโลเมตร กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมการออกกำลังกายส่งเสริมการท่องเที่ยว และ วัตถุประสงค์หารายได้ เพื่อสมทบทุน ชื่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า(รพ.สต.บ้านเหล่า) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองหญ้าปล้อง (รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อม) เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ด้านสุขภาพในชุมชนที่ดีขึ้น และเน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ในตำบล บ้านเหล่า อำเภอคำชะอี เพื่อส่งเสริมการนักท่องเที่ยวในชุมชนอีกด้วย…

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์​ -​ รายงาน