มุกดาหาร วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

⠀⠀⠀วันที่ 29 ต.ค. 63 ที่ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เนื่องใน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 50 คน ภายในงานมีนิทรรศการแบบมีชีวิต สมุนไพร ภูมิปัญญา หมอพื้นบ้าน และคลินิกตรวจรักษากัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตลอดจนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพร จังหวัดมุกดาหาร

⠀⠀⠀ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้ถวายพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” รวมทั้งกำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ซึ่งพระองค์ทรงทำนุบำรุงการแพทย์แผนไทย โดยมีพระบรมราชโองการฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์ จัดทำศิลาจารึกตำรายา 1,061 ตำรับ หล่อรูปฤาษีดัดตน 80 ท่า รวบรวมและจารึกสรรพวิชาการนวดแพทย์แผนไทยลงบนแผ่นหินอ่อน จำนวน 60 ภาพ ซึ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประกาศรับรองขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก และกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้คนไทยเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่าง ทั่วถึง โดยเฉพาะภูมิปัญญาไทยและบริการการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นระบบการแพทย์หลักคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/ภาพข่าว

อภิชาติ สายชมภู/ประสาน

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน