พระเทพวิสุทธิโมลีเป็นประธานสงฆ์ พิธีถวายกฐินตกค้างแก่วัดในเขตจังหวัดมุกดาหารประจําปี 2563 โดยกองทุนพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์

⠀⠀⠀วันที่ 30 ตุลาคม 2563 พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิโมลี รักษาการเจ้าคณะภาค 10 /เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีถวายกฐินตกค้างแก่วัดในเขตจังหวัดมุกดาหารประจําปี 2563 และนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางเพลินพิศ น้อยคนดี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

⠀⠀⠀ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ มีความประสงค์ อยากถวายกำลังใจให้กับพระสงฆ์และวัดในเขตจังหวัดมุกดาหารที่มีพระอยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาสแต่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐินในปี 2563 เพื่อรักษาไว้ซึ่งพุทธประวัติ ในการบำเพ็ญกุศลกฐินการของชาวพุทธและสืบทอดพระพุทธศาสนา จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร สำรวจวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐินทั้งมหานิกายและธรรมยุต ซึ่งสำรวจแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 98 วัด แบ่งเป็นวัดสังกัดมหานิกายจำนวน 80 วัด วัดสังกัดธรรมยุตจำนวน 18 วัดดังนั้นคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับจังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารจึงได้กำหนดพิธีถวายผ้ากฐินตกค้างให้แก่วัดในเขตจังหวัดมุกดาหาร ที่ไม่มีเจ้าภาพจองกฐินดังกล่าวขึ้น ซึ่งมี นางกัลยกร สุขสานต์ คณะกรรมการวัดภูมโนรมย์ พร้อมคณะ และหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป ผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพร่วมกันถวายกฐินในครั้งนี้ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

อภิชาติ สายชมภู/ภาพข่าว

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์/รายงาน