รองแม่ทัพภาคที่ 2 คุมเข้มตามแนวชายแดนจังหวัดมุกดาหาร

⠀⠀⠀มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 3 ต.ค.63 เวลา 12.30.00 น. ที่บริเวณหน้ากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 234 มุกดาหาร พลตรีสวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 พลตรีบุญสิน พาดกลาง ผบ.พล.ร 3 พ.อ.ยงยุทธ ขันทวี ผบ.บก.ควบคุมที่ 1 กกล. สุรศักดิ์มนตรี (ร.3) พ.อ.ยุทธนา มหาวัน ผบ.บก.ควบคุมที่ 1 กกล.สุรศักดิ์มนตรี(ร.3) พ.อ.พิทักษ์พล ชูศรี ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 22 พร้อมด้วย นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อทำการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และมอบนโยบายในด้านการสกัดกั้นยาเสพติด การลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษี แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด19 พร้อมได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนจังหวัดมุกดาหาร

⠀⠀⠀หลังจากนั้น พลตรีสวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะได้ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย – ลาว บริเวณบ้านบางทรายใหญ่ ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อตรวจสอบโกดังเก็บสิ่งของที่อาจจะลักลอบนำเข้าสิ่งของผิดกฎหมาย บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง

⠀⠀⠀พลตรี สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า สำหรับวันนี้ได้มาลงพื้นที่เพื่อมาดูการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วย ซึ่งนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมทั้งผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 2 ได้เน้นย้ำต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วย เพื่อป้องกันการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน เน้นทั้งเรื่องของยาเสพติด เรื่องของการลักลอบขนสินค้าหนี้ภาษีตามแนวชายแดน สินค้าเกษตรที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรพี่น้องชาวไทย รวมไปถึงการกระทำความผิดของกฎหมายอื่น ๆ

⠀⠀⠀รองแม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวต่ออีกว่า การปฏิบัติหน้าที่ในช่วงนี้ จะรวมถึงสถานการณ์โควิด19 การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อไม่ให้เข้ามาระบาดในประเทศไทย ถึงแม้ว่าประเทศเพื่อนบ้านเอง สถานการณ์โรคระบาดการแพร่ระบาดยังไม่รุนแรง แต่อย่างไรก็ตาม เราต้องมีมาตรการการป้องกันค่อนข้างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทีหลัง ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงต้นปีงบประมาณของการผลัดเปลี่ยนกำลังพลก็จะมีกำลังพลบางส่วนที่ผลัดเปลี่ยน ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ มาตรการของกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนก็คงจะต้องเข้มงวดขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อสภาพปัญหาพื้นที่มากขึ้น โดยในวันนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกข์ภาคส่วน เช่น ประชาชนในพื้นที่ ตำรวจภูธร ศุลกากร และหน่วยงานความมั่นคง ได้ปฏิบัติงานร่วมกันดีอยู่แล้ว จังหวัดมุกดาหารมีพรมแดนติดกับ สปป.ลาว โดยเจ้าหน้าที่ทหาร และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารได้เข้มงวดในมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด19 เป็นอย่างดี สำหรับประชาชนขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาด เคร่งครัดในมาตรการป้องกันตนเอง ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง ลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ที่ใช้บริการในแพลตฟอร์มไทยชนะ เพราะหากพบผู้ติดเชื้อจะง่ายต่อการติดตาม

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

ไกลสมุทร นามโพธิ์ชัย../ภาพข่าว..วิเศษ ใวยวัฒน์ (ช.น้อย)/รายงานจาก จ.มุกดาหาร