สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – รอง.ผวจ.มุกดาหารลงพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อยบัญชาการช่วยเหลือจุดน้ำท่วมห้วยบังอี่

          วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้มาบัญชาการ อำนวยการ ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย และสั่งการในการอำนวยความสะดวกราษฎรที่สัญจรไป-มา ระหว่างบ้านบังอี่-บ้านห้วยกอก-บ้านเกษตรสมบูรณ์ โดยมี นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อยรับสั่งการและร่วมปฏิบัติหน้าที่

          สำหรับอำเภออื่นๆในจังหวัดมุกดาหารที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “โพดุล” มีดังนี้

1. พื้นที่อำเภอเมือง พื้นที่รอบนอกเขตเทศบาล มีฝนตกหนักตลอดทั้งวัน ที่ผ่านมาทำให้น้ำท่วมในหลายจุด ถนนตัดขาดสัญจรไปมาลำบาก ต้นไม้ล้มทับถนน บ้านเรือนเสียหาย นาข้าวได้รับผลกระทบ อำเภอเมืองมุกดาหารและประสานการปฏิบัติกับ อปท. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชน และเตรียมประมาณการความเสียหายของพื้นที่การเกษตร บ่อปลา บ้านเรือน ทั้งนี้ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง และรายงานสถานการณ์เป็นระยะ ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ 6 ชุมชน บ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบประมาณ 300 กว่าครัวเรือน และน้ำท่วมขังถนนสายหลัก ทำให้การจราจรติดขัดปัจจุบัน ยังมีระดับน้ำท่วมขังในบางพื้นที่

2. อำเภอดงหลวง น้ำป่าไหลหลาก ท่วมเส้นทางคมนาคม จำนวน 2 จุด บริเวณถนนโค้งบ้านนาหลัก หมู่ 4 ตำบลพังแดงประมาณ 1.30 เมตร รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ ซึ่งเป็นจุดน้ำท่วมเดิม บริเวณสะพานข้ามห้วยมะนนท์ บ้านมะนาวหมู่ 2 ตำบลพังแดง น้ำท่วมสูงประมาณ 1 เมตร รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้ เป็นจุดน้ำท่วมเดิม ซึ่งอำเภอได้จัดเตรียมเต็นท์อำนวยการพร้อมไฟส่องสว่างและเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง คอยช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง โดยอำเภอได้จัดเตรียมเรือท้องแบนตามจุดที่เคยท่วมเดิม อำนวยความสะดวกให้ผู้เจ็บป่วยและผู้ที่มีความจำเป็น ใช้ในเวลา

3. อำเภอหนองสูง ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักพายุพัดต้นไม้ล้มทับเส้นทางจราจร รวมทั้งพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายในพื้นที่ 6 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลภูวง ได้เกิดน้ำกัดเซาะตลิ่งฝายน้ำล้นห้วยบางพลี ซึ่งมีโรงเรียนบ้านบุ่งหมู่ที่ 4 ตำบลภูวง อยู่ใกล้กับบริเวณตลิ่งที่น้ำกัดเซาะประมาณ 15 เมตร นอกจากนี้พื้นที่นาใกล้เคียงได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะจึงแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมความพร้อมในการอพยพนักเรียนและบุคลากร ตำบลโนนยางถนนสายหลักมุกดาหาร-กุฉินารายณ์ มีต้นไม้โค่นล้มกีดขวางการจราจรเป็นระยะ เนื่องจากสองข้างทางน้ำท่วมขังสภาพดินอ่อน อบต.โนนยาง ได้จัดเจ้าหน้าที่กู้ภัยตัดต้นไม้เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรตลอดทั้งวัน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ. หนองสูง เจ้าหน้าที่ทางหลวง เข้าร่วมดำเนินการ ตำบลหนองสูงเหนือ มีน้ำท่วมขังถนนผิวจราจรเล็กน้อย บริเวณหน้าปั๊มบางจากสหกรณ์โคขุนหนองสูง เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ ได้ติดตั้งกรวยเป็นระยะแจ้งเตือนแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะแล้ว พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบครอบคลุมทั้ง 6 ตำบล ซึ่งได้แจ้งผู้นำท้องที่รายงานความเสียหายโดยเร่งเดินต่อไป

4. อำเภอนิคมคำสร้อย น้ำลำห้วยบังอี่ไหลท่วมพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่ 7 อำเภอ ถนนหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมขัง น้ำป่าพัดเส้นทางคมนาคมและประชาชนที่สัญจรติดเกาะจำนวน 2 แห่ง จำนวน 10 คน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือออกมาเรียบร้อยแล้ว

5. อำเภอดอนตาล น้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร และเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ 8 ตำบล ต้นไม้ล้มทับเส้นทางและระดับน้ำท่วมเส้นทางคมนาคมหลายพื้นที่ ถนนถูกตัดขาด จำนวน 1 แห่ง คือ เส้นทางสายบ้านดงมัน-บ้านนาโพธิ์ ช่วงบ้านป่าพะยอม บ้านนายอ การดำเนินการได้จัดทำการปิดกั้นเส้นทางให้ใช้เส้นทางอื่น

6. อำเภอหว้านใหญ่ พายุฝนพัดต้นไม้ล้มทับเส้นทางคมนาคมและชุมชนหลายพื้นที่ 4 ตำบล และน้ำในลำห้วยเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตรทั้ง 4 ตำบล

7. อำเภอคำชะอี พายุพัดต้นไม้ล้มทับเส้นทางคมนาคม และน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรครอบคลุมพื้นที่ 9 ตำบล น้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่บางพื้นที่

          นอกจากนี้ในเขตทางหลวงชนบท ยังมีน้ำท่วมเส้นทาง จำนวน 9 สายทาง รถไม่สามารถผ่านได้ เส้นทางขาดจำนวน 1 แห่ง บริเวณแยกทางหลวงบ้านนาโพธิ์ ช่วงบ้านป่าพะยอม บ้านนายอ การแก้ไขทางหลวงชนบทได้ทำเครื่องหมายและสัญลักษณ์ปิดเส้นทางและสามารถเลี่ยงใช้เส้นทางอื่น เส้นทางหลวงในคสามรับผิดชอบของแขวงการทางมุกดาหาร มีน้ำท่วมเส้นทางจำนวน 3 เส้นทาง จำนวน 8 แห่ง รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้ 2 แห่ง ได้แก่ ถนนชยางกูร เส้นทางมุกดาหาร-อุบลราชธานี ระดับน้ำสูงเส้นทางปิดการจราจร โดยได้แจ้งให้ใช้เส้นทางดอนตาล-มุกดาหารแทน อีก 1 เส้นทาง คือ เส้นทางดงหลวง-สานแว้ ช่วงบ้านนาหลัก-บ้านโพนสว่าง ตำบลพังแดงระดับน้ำสูง ช่วงบ้านมะนาว-บ้านกกตูม ระดับน้ำสูง แขวงการทางได้ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์อำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยแล้ว

         ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น เช่น แขวงทางหลวงมุกดาหาร แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มูลนิธิการกุศล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประชาชนจิตอาสา เทศบาลเมืองมุกดาหาร สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร นพค.24 อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนเรือท้องแบนประจำจุดที่น้ำท่วม เส้นทางสัญจรทุกจุด พร้อมระดมเลื่อยโซ่ยนต์ในพื้นที่ เร่งตัดต้นไม้ที่กีดขวางการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น…

 

อภิชาติ สายชมภู – วิเศษ ใวยวัฒน์ /ภาพ-ข่าว

ทีมข่าวสามเกลอมุกดาหาร – ประสาน

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ /ทีมข่าวเบาะแสนิวส์  – รายงาน

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์