สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

          วันที่ 8 ตุลาคม 2562 พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 5 ขึ้นแท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ โดยมี พ.ต.อ.ธนิต ดวงกลาง ผกก.สภ.นิคมคำสร้อยเป็นผู้กล่าวรายงาน ด้วยสถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย ได้กำหนดให้มีพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 5 ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นประดิษฐานและพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ในวันที่ 8 ตุลาคม 2552 เวลา เวลา 09.00 น.ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของชาวอำเภอนิคมคำสร้อย โดยมีข้าราชการตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ กำนันผู้ใหญ่บ้านและพ่อค้าประชาชนร่วมในพิธีและมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ห้างร้านต่างๆร่วมจัดทำโรงทาน จำนวนมาก โดยในเวลา 09.19 น. ขบวนอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 5 ได้เคลื่อนขบวนจากหน้าธนาคารกรุงไทยสาขานิคมคำสร้อย มาตามถนนสายอำเภอนิคมคำสร้อย-อำเภอหนองสูง ผ่านหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย มาถึง แท่นประดิษฐ์ฐาน ในเวลา 09.40น.

จากนั้น ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและอัญเชิญพระบรมรูปฯขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นประดิษฐ์ฐานฯ  พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูปเจริญชัยมงคลคาถา  วงดุริยางค์ (โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์)บรรเลงเพลงมหาฤกษ์มหาชัย   พราหมณ์ (พราหมณ์บุญล้อม ผุยคำสิงห์) ประกอบพิธีบวงสรวง  ประธานและแขกผู้มีเกียรติ ถวายเครื่องบวงสรวง  นางรำจากชุมชนนิคมเข้มแข็ง (โดยการนำของนางวิไลวรรณ เตียวตระกูลประธานชุมชนนิคมเข้มแข็ง) รำถวายพระปิยะมหาราช  ประธานถวายเครื่องทองน้อยเป็นเครื่องสักการะ วางพวงมาลาและถวายพวงมาลัยสีประจำพระองค์ (คล้องข้อพระหัตถ์ ) ประธานกล่าวถวายราชสักการะ พร้อมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์/ประพรมน้ำพระพุทธมนต์/โปรยข้าวตอกดอกไม้  ประธานและแขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ 10 รูป และประธานมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้มีอุปการะคุณ พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน ตามลำดับเป็นอันเสร็จพิธี…

อภิชาติ สายชมภู,วิเศษ ใวยวัฒน์,ฐิติรัตน์ ชัยสุระ,บุญฉาย ประธรรมสาร,มนัสนันท์ โพธิรักษา:ภาพ/ข่าว

เบิร์ด…สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – ทีมข่าวเบาะแสนิวส์ – ทีมข่าวเบาะแสตระเวนข่าว – ทีมข่าวเบาะแสเฉพาะกิจ – นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก – นสพ.สะกิดข่าว,SSK NEWS.TV ONLINE /รายงาน

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์