สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – อำเภอนิคมคำสร้อย ปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะในบ้านตัวเอง

          วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมโครงการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกการคัดแยกขยะในครัวเรือนของตนเอง และรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนลดปริมาณขยะก่อนนำสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนแก้ไขปัญหาขยะร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอนิคมคำสร้อยเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมคำสร้อย…

 

ขอบคุณข้อมูล ป.นิศากร

 

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – ทีมข่าวเบาะแสนิวส์ – ทีมข่าวเบาะแสตระเวนข่าว – ทีมข่าวเบาะแสเฉพาะกิจ – นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก – นสพ.สะกิดข่าว,SSK NEWS.TV ONLINE /รายงาน

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์