สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ”ล่องแพ เบิ่งอ่าง หย่างภู สูเทศกาลกินปลา”

          วันที่ 22 กันยายน 2562 นายสันธาน สร้อยสำโรง ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาตลาด กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน (โครงการ “ล่องแพ เบิ่งอ่าง หย่างภู สู่เทศกาลกินปลา”) เพื่อเปิดโปรแกรมการท่องเที่ยว ซึ่งอำเภอนิคมคำสร้อยมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่อยู่ไม่ไกลถนนสายหลักและสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และพื้นที่อำเภออื่นๆในจังหวัด ใกล้เคียง ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอนิคมคำสร้อย โดยมีนายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนิคมคำสร้อย และประชาชนชาวอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร…

 

อภิชาติ สายชมภู,วิเศษ ใวยวัฒน์,ฐิติรัตน์ ชัยสุระ,มนัสนันท์ โพธิรักษา:ภาพ/ข่าว

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์