สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – สาธารณสุขจัดโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ

         เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 62 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายสุวิทย์ จันทรหวร ( จัน-หะ-วอน) รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายจักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้ง 7 อำเภอ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) นักเรียน นักศึกษา และชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เข้าร่วมโครงการ 1 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวนทั้งสิ้น 650 คน

นายแพทย์จักราวุธ จุทาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดหาร กล่าวว่า ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการ 10 ล้าน ครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจในโครงการฯ โดยมีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบ คีตะมวยไทย 10 ท่า เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนรู้จักการออกกำลังกายที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการกิจกรมลงทะเบียนครอบครัวออกกำลังกาย และกิจกรรมทั้งปี คือประชาชนทั่วไป และชมรมออกกำลังกาย ด้วยคีตะมวยไทย 10 ท่า

โดยกิจกรรมในวันนี้ได้มีการตรวจสุขภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรม การสาธิตและออกกำลังกายโดยดีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ นำไปใช้ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย รวมถึงการร่วมลงทะเบียนด้วยการเป็นสมาชิกออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมี 3 ประเภทได้แก่ 1.ประเภทครอบครัว/บุคลากร 2.ประเภทชมรม/องค์กร 3.ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสถานที่ออกกำลังกาย…

 

วิศิษฎ์ กลั่นเขียว – ทีมข่าวเฉพาะกิจเบาะแสตระเวนข่าว/ทีมข่าวสามเกลอมุกดาหาร/ทีมข่าวเบาะแสนิวส์

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – ทีมข่าวเบาะแสนิวส์ – ทีมข่าวเบาะแสตระเวนข่าว – ทีมข่าวเบาะแสเฉพาะกิจ – นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก – นสพ.สะกิดข่าว,SSK NEWS.TV ONLINE /รายงาน

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์