สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – “นิคมคำสร้อย”ดันท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน(โครงการ”ล่องแพ เบิ่งอ่าง หย่างภู สู่เทศกาลกินปลา”)

          วันที่ 4 กันยายน 2562 นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อยเป็นประธาน การประชุมโครงการพัฒนาตลาด กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร สู่ความยั่งยืน โดยจัดโครงการ “ล่องแพเบิ่งอ่าง หย่างภู สู่เทศกาลกินปลา” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมพระเทพสุทธิโมลี อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร โดยมี คณะกรรมการจัดงาน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุม

          ด้วยจังหวัดมุกดาหารร่วมกับอำเภอนิคมคำสร้อย กำหนดจัดโครงการพัฒนาตลาดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร สู่ความยั่งยืน อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเปิดโปรแกรมการท่องเที่ยวสำคัญคืออ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอนิคมคำสร้อย ที่มีความสวยงามทางด้านทัศนียภาพ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากคือการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน ทำให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้มีความมั่งคั่ง มั่นคง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยการสร้างอาชีพให้คนในชุมชนด้วยการส่งเสริมการหารายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนและบริการในการรองรับการท่องเที่ยวในชุมชนและ ชุมชนใกล้เคียง โครงการนี้มีกำหนดการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ณ ริมอ่างขี้เหล็ก บ้านด่านยาว ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มาเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้

      ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมลากหลาย อาทิเช่น เปิดให้มีการล่องแพชมความสวยงามของทัศนียภาพอ่างขี้เหล็ก กิจกรรมตกปลาชิงรางวัล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันเซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเปตอง นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวทีตลอดงานอีกมากมายเช่นกัน อาทิเช่นการแสดงศิลปะพื้นบ้านจากกลุ่มต่างๆ นักเรียน นักศึกษา การแสดงจากศิลปินนักร้อง หมอลำ อีกมากมาย…

 

อภิชาติ สายชมภู – วิเศษ ใวยวัฒน์ ทีมข่าวมุกดาหารทูเดย์ /ทีมข่าวเบาะแสนิวส์ /ภาพ – ข่าว

 

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – ทีมข่าวเบาะแสนิวส์ – ทีมข่าวเบาะแสตระเวนข่าวฯ – ทีมข่าวเบาะแสเฉพาะกิจ – นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก – นสพ.สะกิดข่าว,SSK NEW TV.ONLY /รายงาน

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์