มุกดาหารร่วมโครงการReview5ปีกับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในภารกิจของกรมการปกครอง ปี งบประมาณ 2563

⠀⠀⠀ระหว่างวันที่ 6​ -​ 9 กันยายน 2563 ณ ห้อง Convention Hall A-B ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์​ บุญ​จันทร์ นายอำ​เภอ​หว้านใหญ่​ ได้มอบหมาย​ให้​ นายชาคริต​ ชุม​จันทร์​ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหาร​งานปกครอง​ น.ส.ธัญ​ญ​า​รัตน์​ เหล่า​บุตร​ศรี​ปลั​ดอ​ำ​เภอ​ เข้าร่วมโครงการ Review 5 ปี กับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในภารกิจของกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

⠀⠀⠀โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง​ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดบทความในหัวข้อ “บทบาทของฝ่ายปกครองในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในบริบทโลกสมัยใหม่ : The Role of Governing Officer in Partially-driving SEZ’s Goals in Modern World Context”​ เมื่อวันที่​ 7​ กันยายน​ 2563​​

⠀⠀⠀ทั้งนี้​ โครงการ​ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์​เพื่อเผยแพร่บทบาทและทบทวนภารกิจของกรมการปกครองในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และเปิดโอกาสให้บุคลากรของกรมการปกครองได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรเพื่อรองรับการให้บริการชาวต่างชาติที่มาติดต่อราชการในภารกิจของกรมการปกครอง

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

เครดิตจาก…….
ปลัดอาวุโสอำเภอหว้านใหญ่
/เพจเล่าข่าวชาวมุกดาหาร
อภิชาติ สายชมภู/รายงาน