หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จมนัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดภูมโนรมย์คณะสงฆ์พร้อมFIOมุกดาหารรับเสด็จ

⠀⠀⠀วันที่ 15 กันยายน 2563 หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ เสด็จนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมืองของชาวมุกดาหาร ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยมีพระมหามงคล มงฺคลคุโณ (ป.ธ.๗)รองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร
/ เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๐/ เจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ พร้อมคณะสงฆ์ และนางกัลยากร สุขสานต์ ผอ.FIO จ.มุกดาหาร/คณะกรรมการวัดภูมโนรมย์พร้อมคณะ ร่วมรับเสด็จ

⠀⠀⠀หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ หรือคุณหญิงนิด นั้นเป็นธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช ประสูติแต่หม่อมพเยาว์ ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว…

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

อภิชาติ สายชมภู/ภาพข่าว