มุกดาหารซ้อมแผนดับเพลิงอพยพหนีไฟพร้อมรณรงค์ป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน

⠀⠀⠀วันนี้ 22กันยายน2563 เวลา06.00-08.00น.เทศบาลเมืองมุกดาหาร /โรงพยาบาลมุกดาหาร /มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร(กู้ภัยธงแดง)และ สภ.เมืองมุกดาหาร ได้รับเชิญจากห้างแม็คโครสาขามุกดาหาร ในการร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี2563 การฝึกซ้อมแผนฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ และในโอกาศนี้ ในฐานะ เทศบาลเมืองมุกดาหาร เป็น ศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.)เทศบาลเมืองมุกดาหาร จึงร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่ร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในวัน นี้ ทำการณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์สวมหมวกนิรภัย100%กับพนักงานห้างแม็คโครสาขามุกดาหาร และขอความร่วมมือให้พนักงานทุกๆคนได้ขยายผลไปยังครอบครัว ญาติๆและในสังคม เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต ของประชาชน หรือผู้ใช้รถใช้ถนน ต่อไป…

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

มุกดาหารทูเดย์​ -​ รายงาน