ผู้รับใช้ประชาชน คนติดดินลงพื้นที่แก้ไขปัญหาฝายน้ำล้นขาดให้ชาวบ้านตำบลคำอาฮวน

⠀⠀⠀มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายนิรุตติ์ วงษาเนาว์ ผู้อำนวยการกองช่าง นายอาณัติ ใจสุข นายวัฒนา โคตถา ลงพื้นที่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อแก้ไขปัญหาฝายน้ำล้นขาดให้ชาวบ้านโนนสะอาดและบ้านเหล่าครามทั้ง 2 หมู่บ้าน ซึ่งมีประชากรจำนวน 331 ครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์จากฝายน้ำล้นห้วยตะงอ หลังเกิดการชำรุดทำให้ชาวบ้าน 2 หมู่บ้านเกิดปัญหาการสัญจรไป-มาลำบาก เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักในการสัญจร การขนสินค้าทางการเกษตร

⠀⠀⠀นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ได้รับการร้องขอจากนายชัยวัฒ ผากา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านโนนสะอาด ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ว่าฝายน้ำล้นห้วยตะงอ ที่สร้างมานานหลายปีเกิดการชำรุดเสียหาย ซึ่งอยู่ระหว่างบ้านโนนสะอาด-บ้านเหล่าคราม ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ทำให้การสัญจรไป-มาลำบาก และเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคน้ำ เพื่อการเกษตรและการปศุสัตว์ จึงได้ขอความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนผ่านทางผู้นำท้องถิ่นมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กระผมเห็นความสำคัญของปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำของราษฏรในพื้นที่ จึงได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว พร้อมทั้งได้สั่งการให้ดำเนินการก่อสร้างทำฝายชะลอน้ำแห่งนี้เป็นกรณีเร่งด่วน ผมลงมาแก้ไขปัญหา ไม่ใช่มารับทราบปัญหา เพื่อให้ราษฏรในพื้นที่มีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรและการปศุสัตว์ รวมทั้งให้สามารถใช้หลังฝายเป็นเส้นทางคมนาคมสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ได้โดยเร็ว

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร /ภาพข่าว/ช.น้อยรายงาน