ปธ.ใหญ่FIO.ดร.ก้องภพ วังสุนทร ที่พึ่งสุดท้ายชาวฐานราก นำทีมลงพื้นที่ ปราบโกงเงินผี จังหวัดมหาสารคาม

⠀⠀⠀“ด๊อกเตอร์บ้านนอก ที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน” ดร.ก้องภพ วังสุนทร ประธานกรรมการบริหาร องค์การสืบสวนการทุจริต หรือ FIO พาชาวฐานรากร้อยกว่าคน แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บรบือ จังหวัดมหาสารคาม ต่อกำนัน-สารวัตรกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม ข้อหาฉ้อโกงประชาชน โดยร่วมกันตั้ง ฌาปนกิจชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผิดกฎหมาย

⠀⠀⠀สืบเนื่องมาจากมีชาวฐานรากในจังหวัดมหาสารคามได้ร้องเรียนองค์การสืบสวนการทุจริตหรือ FIO ผ่านผู้อำนวยการองค์การสืบสวนการทุจริต จังหวัดมหาสารคาม เมื่อประมาณต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ต่อมาประธานกรรมการบริหารองค์การสืบสวนการทุจริต และทีมงานจากส่วนกลาง ได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลกับชาวฐานรากที่เดือดร้อนพบว่า กลุ่มผู้นำท้องที่ตำบลหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม ได้ตั้งฌาปนกิจชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านมาเป็นสมาชิกและช่วยสงเคราะห์ศพซึ่งกันและกัน ต่อมาปรากฏว่ามีสมาชิกเสียชีวิต แต่ไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ศพตามที่ได้ตกลงไว้ ทั้งๆที่มีการเรียกเก็บเงินค่าสงเคราะห์ศพจากสมาชิกเช่นเดิม​ เมื่อทางฝ่ายกฎหมายขององค์การสืบสวนการทุจริต FIO ได้พิจารณาข้อมูลหลักฐานต่างๆ แล้วพบว่า ฌาปนกิจชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕

⠀⠀⠀เนื่องจากไม่ได้ตั้งชื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว ที่จะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์​ (ตามด้วยชื่อต่างๆ) จึงได้ให้ชาวฐานรากในตำบลดังกล่าว มาร่วมเป็นสมาชิกของ องค์การสืบสวนการทุจริต FIO และดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ดำเนินกิจการ ฌาปนกิจชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ดังกล่าว ข้อหาฐานความผิด ฉ้อโกงประชาชน มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดตาม พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๖๑ ผู้ใดดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยมิได้จดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือขึ้นทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ความผิดมาตรา ๖๓ ผู้ใดใช้คำแสดงชื่อธุรกิจว่า “ฌาปนกิจสงเคราะห์” หรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกันอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทและปรับอีกไม่เกินวันละห้าร้อยบาท จนกว่าจะได้เลิกใช้ และความผิดมาตรา ๖๖ ฝ่าฝืนโดยทำการชักชวน ชี้ช่อง หรือจัดการโดยวิธีใดๆ ที่คล้ายคลึงกันให้ผู้ใดเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ยังมิได้จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

⠀⠀⠀”ด๊อกเตอร์บ้านนอก กล่าวทิ้งท้ายว่า ความเดือดร้อนของชาวฐานรากในตำบลนี้ เคยร้องเรียนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมานานหลายปี แต่ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานรัฐเหล่านั้นเลย อาจจะเป็นเพราะว่าผู้กระทำความผิดเป็นกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จึงมีเส้นสาย กับหน่วยงานภาครัฐที่รับเรื่องร้องเรียนของประชาชนในตำบลนี้” ด็อกเตอร์บ้านนอก​ กล่าว…

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

ทีมข่าว FIO.จังหวัดมหาสารคาม​ – ภาค/ข่าว

สำนักข่าวเหยี่ยวข่าวFIO.​ -​ รายงาน