ชาวบ้านร้องFIOกรณีถนนหลักขาดการแก้ไขนาน 50 ปีชำรุดจากน้ำกัดเซาะ ด้วยเป็นถนนลูกรังและดินทราย

⠀⠀⠀เนื่องด้วยชาวบ้านหมู่ 3 และหมู่ 7 ซอยบ้านหนองสองตอน ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้รับความเดือดร้อนเรื่องถนนหนทางเข้าหมู่บ้าน ซึ่งเป็นถนนหลักยังเป็นทางลูกรังและดินทรายมานานกว่า 50 ปี และมีน้ำกัดเซาะทำให้ถนนชำรุด ไม่สามารถเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้สะดวก ซึ่งถนน ขาดการดูแลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยที่ผ่านมาชาวบ้านได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยัง นายก อบต.แก้มอ้น แล้วแต่เรื่องยังนิ่งเฉยไม่มีการแก้ไข ต่อมาชาวบ้านจึงได้รวมตัวเดินทาง ไปยื่นหนังสือ ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจอมบึง แต่ทางศูนย์ดำรงธรรมไม่รับเรื่องและแนะนำให้ไปยื่นหนังสือกลับอำเภอจอมบึง ชาวบ้านจึงได้ไปยื่น หนังสือกับทางอำเภอแต่ทางอำเภอไม่รับเรื่องและบอกว่า หากยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขใดๆค่อยนำหนังสือมายื่นอีกครั้ง และจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไข ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.19 น.ได้รับการติดต่อมาจากทาง อบต.แก้มอ้น แจ้งว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงขบวนการและยังไม่แน่ใจว่าจะ มีผู้รับเหมาหรือไม่ และถ้ามีก็จะได้แค่ 1,500 เมตร และอาจจะไม่ได้ถนนลาดยางซึ่งจะ ยกระดับเป็นการเกลี่ยทางให้หรือ เป็นคอนกรีต จะได้ระยะทาง 1,500 เมตร ซึ่งระยะทางที่ต้องแก้ไขจริงยาว 3,800 เมตร และมีชาวบ้านผู้เดือดร้อนจำนวน 35 ครัวเรือนและจะยังคงเดือดร้อนต่อไปเช่นเดิม

⠀⠀⠀ดังนั้น นางสุภาพร แดงสะอาด แกนนำชาวบ้านจึงได้ ส่งหนังสือร้องทุกข์มายังดรก้องภพ วังสุนทร ประธาน กรรมการบริหารองค์การสืบสวนการทุจริต(FIO) เพื่อขอความอนุเคราะห์ติดตามช่วยเหลือความเดือดร้อนของชาวบ้าน ในครั้งนี้…

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

ทีมข่าวเฉพาะกิจ FIO.​- ภาพ/ข่าว

สำนักข่าว​FIO.​ -​ รายงาน