สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ให้คำแนะนำในการขอรับเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย

           วันที่ 9 กันยายน 2562 นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอเมืองมุกดาหาร และเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการขอรับเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย จากพายุโพดุล ในพื้นที่ตำบลบ้านโคก ซึ่งมีเกษตรกรได้รับความเดือดเสียหาย 305 ราย พื้นที่ประมาณ 1,300 ไร่

          โดยเกษตรกรจะได้รับความช่วยเหลือ ดังนี้
1. เงินชดเชยนาข้าว ไร่ละ 1,113 บาท
2. เงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิต สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนอยู่แล้ว ไร่ละ 500 บาท
3. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยกับ ธ.ก.ส. จะได้รับสินไหมทดแทน ไร่ละ 1,260 บาท…

 

อภิชาติ สายชมภู,วิเศษ ใวยวัฒน์,บุณย์ฉาย ประธรรมสาร,ฐิติรัตน์ ชัยสุระ,มนัสนันท์ โพธิรักษา:ภาพ/ข่าว

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – ทีมข่าวเบาะแสนิวส์ – ทีมข่าวเบาะแสตระเวนข่าว – ทีมข่าวเบาะแสเฉพาะกิจ – นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก – นสพ.สะกิดข่าว,SSK NEWS.TV ONLINE /รายงาน

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์