สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – “นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร”มอบถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมือง

          วันที่ 9 ก.ย. 62 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมรองนายกฯ  ที่ปรึกนายกฯ  เลขานุการนายกฯ  ประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล และ หน.ส่วนราชการเทศบาล/หน.ฝ่าย/งาน ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ อาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ข้อมูลผู้ประสบภัย ตามที่ประชาชนมาแจ้งขอความช่วยเหลือ รวมทั้งสิ้น 510 ครอบครัว

      ทั้งนี้ มีพี่น้องประชาชน เพิ่งมาแจ้งขอรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือเพิ่มเติม จำนวน 21 ครอบครัว รวมยอดผู้ประสบภัยที่มาแจ้งข้อมูล ทั้งสิ้น 531 ครอบครัว และมีพี่น้องประชาชนมารับมอบถุงยังชีพไปแล้ว จำนวน 390 ครอบครัว ยังไม่มาแสดงตนขอรับมอบถุงยังชีพจำนวน 141 ครอบครัว…

 

กลุ่มผึ้งงานมุกดาหาร /ภาพ-ข่าว

สำนักข่าวมุกดาหารทูเดย์ – ทีมข่าวเบาะแสนิวส์ – ทีมข่าวเบาะแสตระเวนข่าว – ทีมข่าวเบาะแสเฉพาะกิจ – นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก – นสพ.สะกิดข่าว,SSK NEWS.TV ONLINE /รายงาน

 

 

About ทีมข่าว มุกดาหารทูเดย์